Home » Bestuur

Bestuur

Het bestuur van SPSN-O (2017)

Bestuurslid tevens wnd. voorzitter.

Gezien het feit dat de vorige voorzitter de heer Ad Merks aangegeven heeft door zijn nieuwe werkkring zowel geen binding meer te hebben met het land Oekraïne en tevens de werkdruk per eind juni 2017 het hem onmogelijk maakt als voorzitter te functioneren wordt deze functie tijdelijk, voor de duur dat nog niet in andere vervanging is voorzien, waargenomen door mevrouw D.V. Poliakova, waarbij er per 01 juli 2017 (conform de statuten) een Raad van Advies is ingesteld. Informatie hierover : bob.wouda@platform-oekraine.nl

E: voorzitter@platform-oekraine.nl
T:

IMG_7411 part
Bob Wouda

Bob Wouda

secretariaat-penningmeester
Hoofd Humanitaire Zaken – PR en Website beheer

Gehuwd met zijn Oekraïense vrouw Diana. Met haar en hun twee zonen David en Timur vormt hij een hechte familie.
Woont deels in Kiev, deels in Nederland.
Werkt al jaren op humanitair gebied, zowel in Nederland ( www.persaldohulpgids.nl ) als ook in Oekraïne.
Zijn werkgebied in Oekraïne was voorheen de regio Lugansk maar na het oorlog geweld aldaar nu de regio’s Mikolaev (kinder- en noodhospitaal), Odessa, Kharkiv en Ivano – Frankivsk (Refugee camp for Eastern Ukraine www.teenagerfund.org.ua ).
Bob heeft Oekraïne leren kennen als een land in ontwikkeling, maar waar humanitaire hulp nog steeds dringend noodzakelijk is. Samen met zijn echtgenote zet hij zich in voor mensen in Oekraïne die zowel hulp op medisch vlak als ook ondersteuning met hulpgoederen dringend nodig hebben.
E: bob.wouda@platform-oekraine.nl
secretaris@platform-oekraine.nl
E: secretariaat@platform-oekraine.nl

Rick Westphal
Bestuurslid.

Rick Westphal

Rick Westphal (1961) is gescheiden en heeft 2 dochters van 25 en 26 jaar. Woonachtig in Rotterdam.
Hij heeft een achtergrond als IT consultant.
In zijn vrije tijd mag hij graag para-gliden als het weer het toelaat.
Ook wanneer er ruimte is in de agenda helpt hij bij het laden van vrachtwagens bij de Stichting Spoetnik.
Daarnaast is Rick ook ieder jaar actief in Amsterdam bij het KinderBeestFeest in Artis. Het KinderBeestFeest is een besloten onbezorgd feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen met hun gezin.

Rick is ongeveer 14 jaar geleden voor het eerst in Oekraïne geweest. Sindsdien is hij al vaak in diverse steden en dorpen geweest. Het land maar vooral de bevolking heeft een diepe indruk op hem gemaakt en hierdoor heeft hij zijn hart verloren aan dit mooie land, is zijn passie ontstaan en heeft hij een diep respect voor de mensen van Oekraïne. Door de Maidan is de passie en het respect alleen maar versterkt en is het zijn doel om mee te helpen aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor de mensen van Oekraïne en het bestrijden van nep nieuws en misvattingen.

Contact : via het secretariaat.

 

foto met hoed

Arnaud Insinger
adviseur en zit per 01 juli 2017 in de Raad van Advies.

Arnaud Insinger (1958) heeft een achtergrond in ICT consultancy en wat langer geleden als zelfstandige in publishing technology.
In zijn vrije tijd schaakt en zeilt hij graag.
Als adviseur van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne hoopt hij op termijn bij te dragen aan de stroomlijning van de doelstellingen.
Contact via het secretariaat :
E : secretaris@platform-oekraine.nl

De volgende vacatures zijn van kracht:
1.: Voorzitter
2.: Hoofdredacteur Oekraïne Magazine

mogelijke kandidaten kunnen zich opgeven bij het secretariaat met vermelding van hun C.V.