Home » Commissieleden

Commissieleden

Commissieleden  en Hoofdredacteur Oekraïne Magazine

de heer Johnny Dat – Commissielid cultureel
de heer Mark Bergsteijn – Druk proces Oekraïne Magazine
mevrouw Emmy van Harskamp – Vormgeefster Oekraïne Magazine

de heer K.PlatjeHoofdredacteur