Home » Commissieleden

Commissieleden

Commissieleden  en Hoofdredacteur Oekraïne Magazine

    de heer Johnny Dat – Commissielid cultureel
    de heer Mark Bergsteijn – Druk proces Oekraïne Magazine
    mevrouw Emmy van Harskamp – Vormgeefster Oekraïne Magazine
    mejuffrouw Sofia Pavlovska – Medewerkster PR

    de heer K.PlatjeHoofdredacteur