Home » Stichtingszaken » Algemeen » NU VERKRIJGBAAR : OEKRAÏNE – Magazine / SPECIALE Referendum uitgave

NU VERKRIJGBAAR : OEKRAÏNE – Magazine / SPECIALE Referendum uitgave

U ontvangt hierbij de mogelijkheid voor het bestellen van de speciale uitgave van het Oekraïne Magazine in het kader van het referendum, voorjaar 2016.

Zend uw naam, voorletters, adres, plaats met postcode en indien buiten Nederland ook de land-aanduiding naar : bob.wouda@platform-oekraine.nl of schriftelijk aan het secretariaat van onze stichting: Van Breestraat 3, 6095 CC Baexem met de vermelding : “toezending OM special”. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contact formulier dat u op meerdere plaatsen hier in de website vindt.
bob.wouda@platform-oekraine.nl
Wij zullen als stichting vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Mocht u een vrijwillige bijdrage ( na ontvangst van de referendum “special”) willen doen? Heel graag!
Ons rekeningnummer is: NL56 INGB 0007 2308 47 t.n.v. Stichting Platform Samenwerking Nederland Oekraïne (SPSN-O).

Platform

Wel hebben we subsidie aangevraagd bij de referendumcommissie, maar niet gekregen.
Zie ook: www.platform-oekraine.nl en het bericht van onze voorzitter onder het kopje Stichtingszaken/bestuur over de manier waarop ons inziens om is gegaan met de subsidieaanvragen.

Wel willen we zoveel mogelijk mensen toch met deze interessante referendum-editie van het Oekraïne Magazine informeren. Daarom heb ik er als penningmeester geen bedrag aan verbonden en laat ik het aan de geïnteresseerden zelf over of ze een bijdrage willen storten. Minimaal de verzendkosten en wat extra’s voor onze stichting zou toch mogelijk moeten zijn?

Maar, met of zonder subsidie: we gaan gewoon door met onze stichting die al ruim twintig jaar bestaat! Wilt u daarom deelnemer bij ons worden? Zie bladzijde 30 in het Oekraïne Magazine.

Met vriendelijke groeten,

Bob Wouda
Bestuurslid Platform Nederland-Oekraïne
(SPSN-O)
bob.wouda@platform-oekraine.nl

Check Also

Oekraïne Magazine, nummer 2, zomer 2017

Het Oekraïne Magazine, jaargang 20, nr. 2, zomer 2017 is aangeleverd bij de drukker en planning ...