Home » Nieuws » Oekraïne Magazine jaargang 18, nummer 2 najaar 2015

Oekraïne Magazine jaargang 18, nummer 2 najaar 2015

Het nieuwe Oekraïne Magazine, wederom vol met wetenswaardigheden ligt bij de drukker en binnenkort bij u in de bus.

Dit keer tot stand gekomen onder leiding van Fleur de Weerd, Ad Merks, Linda Hofstee als vormgeefster en zowel oude als ook nieuwe redactie leden.

Wilt u ook deelnemer worden van onze stichting ?  Maak gebruik van de digitale opgave formulieren op de website van de stichting of schrijf een briefje naar het secretariaat.

Wij wensen u als bestuur, redactie en commissieleden veel toekomstig lees plezier

Ad Merks

Check Also

In Kiev opened a new passport service: it will be able to take 1,500 people a day.

Er is een nieuwe locatie geopend in Kyïv voor het aanvragen van een biometrisch paspoort. ...