Home » Stichtingszaken » Algemeen » Oekraïne Magazine nummer 3, jaargang 19, winter 2016

Oekraïne Magazine nummer 3, jaargang 19, winter 2016

Het nieuwe Oekraïne Magazine (nummer 3 van dit jaar) ligt momenteel bij de drukker !

Binnenkort ligt dit winternummer bij u in de bus indien u deelnemer bent van onze stichting. Wederom met interessante onderwerpen en maar liefst 24 pagina’s !

Veel dank aan de personen die hun bijdrage hebben geleverd in de vorm van artikelen en natuurlijk aan onze vormgeefster Emmy van Harskamp en hoofdredacteur Karel Platje.

In dit nummer aandacht voor Micheil Saakasjvili die een sleutelrol lijkt te gaan spelen in de Oekraïense politiek. Hij is opgestapt als gouverneur van Odessa en ontpopt zich nu als president Porosjenko’s eigen Paard van Troje.

Oekraïne telt veel (sociale) weeskinderen. Adoptie blijkt niet per se beter voor ze te zijn dan het weeshuis.

Het akkoord dat in februari 2015 in Minsk werd gesloten om het oorlogsconflict in Oost-Oekraïne te kunnen beëindigen blijkt vatbaar voor misverstanden en verschillen in interpretatie. Oekraïne Magazine leidt de lezer door het ‘doolhof van Minsk’.

Er wordt teruggeblikt op het Oekraïne festival rond 25 jaar onafhankelijkheid en er is aandacht voor de activiteiten van Festyny, ProForKids en SOTO.

Ook bevat het winternummer een interview met de 90-jarige Michael Romanyk over zijn pas verschenen autobiografie.

Het bestuur, medewerkers en redactie wensen u veel leesplezier.

Wilt ook u deelnemer worden van onze stichting ?
Meldt u dan aan via het deelnemer formulier in onze website www.platform-oekraine.nlof stuur een emailtje met uw gegevens naar bob.wouda@platform-oekraine.nl

Check Also

Gezamenlijk Festival op 24 september 2016 gewijd aan de Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne

Gezamenlijke viering 25 Jaar Onafhankelijkheid met een Festival Op 24 augustus 2016 heeft Oekraïne haar ...