Missie en visie

Missie

De missie van SPSN-O is het maximaliseren van de bekendheid van Oekraïne in Nederland en het versterken van de betrekkingen tussen Nederland en Oekraïne op het gebied van cultuur, traditie, onderwijs, humanitair, sport en binnen het zakelijk leven.
SPSN-O vervult een maatschappelijke taak in nauwe samenwerking met de Nederlandse en Oekraïense overheid. Dit beleid beoogt de bekendheid van Oekraïne in Nederland en van Nederland in Oekraïne te bevorderen.

Visie

Oekraïne is een land dat zich snel ontwikkelt binnen Europa met talrijke mogelijkheden op het gebied van cultuur, traditie, economie, onderwijs en sport. Het Oekraïne van nu is een land met vele contrasten, waar armoede bestaat naast rijkdom en er zijn weinig sociale voorzieningen voor de bevolking. Niet iedereen heeft een ziektekosten verzekering en de uitkering van pensioen is ongeveer een €70,- tot maximaal €100,- per maand! Er is zeer zeker behoefte aan humanitaire hulp binnen Oekraïne.

In Nederland wonen tot februari 2022 naar schatting 6000 - 8000 voormalige Oekraïners waarvan er velen gehuwd zijn met een Nederlandse man en er werken honderden bedrijven en stichtingen die betrekkingen met Oekraïne hebben. Er zijn ook tientallen humanitaire verenigingen en stichtingen die de bevolking in Oekraïne met doelgerichte projecten ondersteunen om het bestaande te kort aan middelen, onderwijs enz. te helpen verminderen. Sinds februari 2022 zijn er nu naar schatting meer dan 92000 Oekraïense mensen bijgekomen als "vluchteling" waarbij deze mensen een status hebben van "Tempore Displaced People". Dit heeft ze de mogelijkheid gegeven om een verblijfs- en een werkvergunning te hebben. Dit is kenbaar gemaakt door een stikker van de IND in hun Oekraïense paspoort.

SPSN-O bevordert veilige en doelmatige samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties op alle niveaus van de maatschappij, is actief in verdere ontwikkeling van bestaande en aanleggen van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties. Onze stichting hecht groot belang aan het verstrekken van informatie, voortdurende versterking van bestaande netwerken en initieert projecten in dit kader.

SPSN-O streeft er naar om verantwoord met verschillende partners te communiceren – dat wil zeggen met oog voor verschillende belangen. Betrouwbare informatie blijft ten allen tijden onmisbaar en SPSN-O creëert het platform voor organisaties om veilig en zo gemakkelijk mogelijk te kunnen gaan werken in omstandigheden van onzekerheid binnen de huidige wetgeving van Oekraïne.
Oekraïne zal in de toekomst ongetwijfeld een steeds grotere en belangrijkere zakenpartner van Nederland worden. SPSN-O draagt er toe bij dat deze toekomst dichterbij komt te liggen.

SPSN-O anno 2023 is een ambitieus, doelgericht en resultaat gerichte stichting, die zich in dienst stelt van twee landen: Nederland en Oekraïne. Het zijn deze begrippen die donateurs geboden worden om een zo goed mogelijk opgeleid en dynamisch bestuur als uitgangspunt nemen voor hun bijdragen; daarbij wordt gewerkt conform een gedragscode waarin integriteit en respect de leidraad vormen.

Strategie

SPSN-O geeft uitvoering aan haar missie en visie door haar positie in een al bestaand netwerk optimaal te benutten, voornamelijk in de gebieden waar de vraag is naar meer informatie over cultuur, tradities, humanitaire hulp en omgangsvormen binnen Oekraïne. Ook het culinaire deel van Oekraïne heeft zeer zeker de aandacht; velen kennen al het speciale gerecht "Borsch", hetgeen meer is dan alleen een soep van rode bieten.

SPSN-O geeft donateurs en alle belangstellenden informatie over Oekraïne via sociale media en bronnen zoals een eigen website en facebook pagina. Ook op de Nederlandse TV, radioprogramma's en overige media wordt de aandacht voor Oekraïne gevraagd wanneer daar de gelegenheid voor is.

SPSN-O ontwikkelt nieuwe projecten en zal zo mogelijk dagen organiseren binnen kleinschalige projecten op het gebied van cultuur, traditie, humanitair en sport.

SPSN-O toont voldoende flexibiliteit en gaat vanuit de vraag van o.a. (militaire) ziekenhuizen en instellingen binnen Oekraïne te werk.

Philosophy van SPSN-O is: "Communication, empowerment and impact"